Oferta

 

Kompetencja językowa na najwyższym poziomie

Tłumaczenia przysięgłe to jedna z kluczowych części mojej działalności. Oferuję tłumaczenia przysięgłe, zarówno dla klientów indywidualnych, urzędów, jak i dla firm.

Jako tłumacz przysięgły języka niemieckiego i polskiego uprawniony przez niemiecki Wyższy Sąd Krajowy w Hamm w Nadrenii Północnej-Westfalii oferuję Państwu tłumaczenia wszystkich niezbędnych dokumentów wymaganych w Urzędzie Stanu Cywilnego i nie tylko. Należą do nich m.in. zaświadczenia o zdolności do zawarcia małżeństwa za granicą, odpisy z księgi rodzinnej, akty urodzenia, akty zawarcia małżeństwa, wyroki sądowe orzekające rozwód, dowody osobiste.

Moja oferta obejmuje także tłumaczenia wszystkich niezbędnych dokumentów wymaganych przez pracodawcę i urzędy, do których należą m.in. świadectwa pracy, dyplomy, świadectwa szkolne, życiorysy, podania o pracę itp.

Oferuję Państwu tłumaczenia ustne na najwyższym poziomie z języków niemieckiego i polskiego. Istnieje możliwość zamówienia usługi tłumacza-opiekuna. Udam się z Państwem w podróż służbową i będzie Państwa wspomagał podczas rozmów, negocjacji, targów, konferencji - w każdej sytuacji, w której będą chcieli Państwo porozumiewać się w języku niemieckim.

 

Tłumaczenia dla klientów biznesowych:


 • tłumaczenia przysięgłe dokumentów,
 • umowy, oferty, bilanse, dokumenty przetargowe, korespondencja handlowa, itp. tłumaczenia z dziedziny prawa i gospodarki, jak również z dziedziny techniki i medycyny,
 • lektorat i korekta tekstów.

Tłumaczenia przysięgłe dla klientów indywidualnych:


 • akty urodzenia, ślubu, zgonu, testamenty,
 • wyroki orzekające rozwód, wyroki sądowe,
 • policyjne poświadczenia niekaralności,
 • wyciągi z rejestru handlowego, umowy handlowe,
 • referencje, umowy pracy,
 • dokumenty prawa jazdy,
 • dowody tożsamości,
 • inne akty notarialne czy dokumenty urzędowe,
 • świadectwa pracy, dyplomy, świadectwa szkolne.


Gwarancja całkowitej poufności

Zapewniam wysoką jakość przekładu oraz szybką i profesjonalną obsługę. Wszystkie materiały i informacje traktuje jako poufne, ponieważ jako tłumacz przysięgły zobowiązana jestem prawnie do zachowania poufności tłumaczeń oraz do bezstronności.