Cennik

 

Tłumaczenie pisemne

Tłumacz przysięgły zarówno w Polsce, jak i w Niemczech, musi oprócz wysokich kompetencji językowych zdobyć formalne kwalifikacje i tylko dzięki nim jest upoważniony do wykonywania tłumaczeń przysięgłych. Na tłumaczeniu przysięgłym znajduje się pieczęć tłumacza przysięgłego i jego podpis.

Stawki za tłumaczenia przysięgłe reguluje niemiecka ustawa o wynagrodzeniach i odszkodowaniach wymiaru sprawiedliwości (JVEG).

 

Tłumaczenie pisemne

Zgodnie z tą ustawą ceny za tłumaczenia pisemne związane są z ilością linijek lub znaków i stopniem trudności danego tekstu. Jedna linijka tekstu zawiera 55 znaków wraz z odstępami oraz znakami specjalnymi.

Zainteresowanym udzielę, dokładnej informacji o cenie tłumaczenia zarówno uwierzytelnionego jak i nieuwierzytelnionego. Zapytania proszę kierować drogą elektroniczną na adres ilona@ilona-la.de. Istotne jest jednak przy tym określenie rodzaju zlecenia, stopnia trudności, jego obszerności a także czasu realizacji.

Uwzględniając potrzeby i oczekiwania zleceniodawcy istnieje możliwość ustalenia indywidualnej ceny za usługę tłumaczeń.

 

Tłumaczenie pisemne

Zgodnie z tą ustawą ceny za tłumaczenia pisemne związane są z ilością linijek lub znaków i stopniem trudności danego tekstu. Jedna linijka tekstu zawiera 55 znaków wraz z odstępami oraz znakami specjalnymi.

Zainteresowanym udzielę, dokładnej informacji o cenie tłumaczenia zarówno uwierzytelnionego jak i nieuwierzytelnionego. Zapytania proszę kierować drogą elektroniczną na adres ilona@ilona-la.de. Istotne jest jednak przy tym określenie rodzaju zlecenia, stopnia trudności, jego obszerności a także czasu realizacji.

Uwzględniając potrzeby i oczekiwania zleceniodawcy istnieje możliwość ustalenia indywidualnej ceny za usługę tłumaczeń.

 

Tłumaczenie ustne

  • tłumaczenia ustne (symultaniczne, konsekutywne) - głównie podczas podróży biznesowych, konferencji i wykładów;
  • tłumaczenia ustne poświadczone, na przykład podczas ślubów w Urzędach Stanu Cywilnego;

Koszty towarzyszące

Podczas pobytu poza kancelarią po stronie Klienta leży zwrot kosztów dojazdu oraz zapewnienie tłumaczowi odpowiednich warunków pracy, w tym posiłku i napojów bezalkoholowych podczas przerw w pracy oraz noclegu w przypadku wyjazdów kilkudniowych. Uwzględniając potrzeby i oczekiwania zleceniodawcy istnieje możliwość ustalenia indywidualnej ceny za usługę tłumaczeń.